tel: +46 70 558 20 13

 

Välkommen        Om gården          Fölston           Föl       Kontakt   

OM TÖLLEBÄCKS GÅRD

Hästuppfödning på allvar

Töllebäcks Gård

Töllebäck Häljagård som är gårdens riktiga namn, ligger vackert belägen i den natursköna Viskadalen. Gården ligger, trots sitt lugna läge och sin närhet till skog och mark, centralt med relativt korta avstånd till såväl Göteborg (ca 60 km) Varberg (ca 30 km), och Borås (ca 60 km).

Fastighetens totala storlek är ca 196 hektar, varav drygt hälften är skog och åkermark. Verksamheten på gården omfattar uppfödning av hästar, jordbruk, skogsbruk, försäljning av foder och inackordering av fölston.

GAMLA ANOR

Sedan 2002  har travhästar funnits på gården. Innan dess var det lantbruk som sköttes på gården. Men Töllebäcks hästuppfödning har mycket äldre anor än så. Redan på 1940-talet bedrevs hästuppfödning, men på den tiden var det ardenner som var dåtidens traktorer. Som mest har det funnits 40 ardenner på gården varar de flesta flerfalt prisbelönta på den tidens viktiga visningar och premieringar.

 

TREDJE GENERATIONEN

Gården drevs av Claes Carlsson

som är far till Inge Carlsson som

idag driver verksamheten.

 

Den familjeägda gården har gått i arv för att nu vid den tredje generationen åter ta upp hästuppfödningen på allvar. Som veterinär på gården anlitar vi Lars Gleisner.

 

Utdrag ur Marks Kommuns Inspektionsrapport av Töllebäcks Gård:

”I stallet finns 18 boxar, 2 fölningsboxar samt en flerhästarbox för föl. Samtliga boxar uppfyller måttbestämmelserna för stor häst. [...] Flerhästarboxen är avsedd att rymma upp till 8 föl och är en ‘varm’ lösdrift. Denna lösning är generöst tilltagen och gav ett mycket positivt intryck! Strömängden i boxarna var mycket god.”

”Stallet gav ett ljust och rent intryck.”

”Samtliga hästar har tillgång till stallplats. Hästarna har daglig utvistelse och släpps på bete under sommaren. I ett par av hagarna finns tillgång till kall ligghall. Ligghallarna har tre hela väggar och tack. Ströbäddarna var rena och torra. I beteshagarna finns skyddande träd. Hagarnas staket utgörs av elstängsel.”

 

Välkommen      Om gården        Fölston        Föl      Kontakt